Gebruiksvoorwaarden en Algemene Bedrijfsvoorwaarden

van ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Duitsland voor online diensten van Anbout You

Inhoud

A. Online diensten van ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Duitsland

B. Aankopen bij winkels van About You

C. Crowdshopping.de

I. Registratie

II. Het maken, beheren en beëindiging van een campagne

III. Gebruik van vouchers op aboutyou.nl

IV. Uitbetalingsvoorwaarden voor campagnes

V. Kennisgevingen

D. Plichten van de campagnemaker

I. Eigen inhoud

II. Gebruiksrechten van de campagenmaker

III. Contact met About You

IV. Commerciële beschermingsrechten / Intellectueel eigendom

E. Algemene bepalingen

I. Garantie voor services

II. Verantwoordelijkheid van About You voor gebruikersinhoud en inhoud van derden

III. Schendingen tegen gebruiksvoorwaarden

IV. Slotbepalingen

A. Online diensten van der About You SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Duitsland (hierna genoemd: About You)

About You is een e-commerce bedrijf dat onder verschillende internetsites en online winkel apps (hierna genoemd: winkels) en online platforms (hierna genoemd: platforms) werkt. Daarnaast biedt About You consumenten binnen en buiten de betreffende winkels (hierna genoemd: gebruiker) verschillende services en diensten aan (hierna gezamenlijk genoemd: diensten) in het gebied van online winkelen en product advies.

About You richt zich met zijn diensten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, tot gebruikers uitsluitend voor privégebruik. Het gebruik van informatie binnen de aangeboden diensten door About You voor commerciële doeleinden is zonder uitdrukkelijke toestemming van About You niet toegestaan.

De afbeeldingen (bijv. van producten) en informatie in de diensten van About You zijn geen juridisch bindende aanbiedingen, maar een niet-bindende online catalogus. Pas bij het toevoegen van een product aan de winkelwagen van de betreffende dienst en met het aanklikken van de knop “Bestellen met betaling” of een vergelijkbare verklaring door de gebruiker wordt een bindende bestelling gegeven door de gebruiker (aanbod) die zich in de winkelwagen bevindt. De bevestiging van ontvangst van een bestelling door About You volgt direct na het versturen van een bestelling en is nog geen overeenkomst. About You heeft het recht bestellingen te accepteren door een orderbevestiging per e-mail te sturen of door het leveren van de goederen binnen twee dagen.

B. Aankopen bij winkels van About You

Gebruikers hebben de mogelijkheid om te kopen in de winkels van About You. Voor het aankopen in winkels van About You gelden aanvullend tot deze Gebruiksvoorwaarden de Algemene Bedrijfsvoorwaarden (hierna genoemd: ABV) van About You, die zowel hier als in de betreffende winkel onder “ABV” opgeroepen, uitgeprint en/of opgeslagen kunnen worden.

C. Crowdshopping.nl

About You biedt meer dan online winkels voor mode. About You mag gebruikers een volledig nieuwe belevenis van winkelen aanbieden, nieuwe ideeën, inspiratie en informatie over thema's die de gebruiker werkelijk interesseren en de gebruiker met andere mensen delen kunnen. Daarnaast mogen wij niet-commerciële projecten van bijv. verenigingen steunen. Daarvoor hebben wij crowdshopping.de ontwikkeld.

Hoe crowdshopping.de functioneert en welke regels hiervoor gelden, wordt hierna uitgelegd. Crowdshopping.de is een platform voor verenigingen, stichtingen of particulieren (hierna genoemd:campagnemaker), die projecten (hierna genoemd: campagnes) zonder commerciële achtergrond verantwoorden en voor deze projecten geld inzamelen. Crowdshopping.de richt zich niet tot de eindklanten die producten via een van onze diensten kopen. Dit is alleen via onze winkels mogelijk.

I. Registratie

Om crowdshopping.de volledig te gebruiken (bijv. om een campagne te maken), is een registratie nodig. Als campgagnemaker verplicht u zich tot uw account van crowdshopping.de (hierna genoemd: account) alleen voor zich zelf te gebruiken. Hiertoe behoort dat de gebruiker zich niet registreert met externe identiteiten en/of onder gebruik van gegevens van derden en/of aanmeld, zonder daartoe het recht te hebben. Voor de registratie bij diensten biedt About You verschillende mogelijkheden.

Campagnemakers kunnen zich nieuw registreren of met een reeds bestaand account aanmelden. In het kader van de registratie heeft de campagnemaker zijn voor-en achternaam, zijn adres en zijn e-mailadres doorgegeven, een toereikende veilig wachtwoord en indien nodig overige informatie doorgegeven die in het kader van de registratieproces gevraagd worden. Door registratie bij crowdshopping.de gaat de campagnemaker met About You een gratis contract aan over het gebruik van het platform. Met de registratie en het gebruik van de dienst verklaart de campagnemaker met de geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden en de bepalingen inzake gegevensbescherming te begrijpen. Deze kunnen op elk moment via crowdshopping.de opgeroepen, opgeslagen of uitgeprint worden.

Campagnemakers moeten hun wachtwoord in elk geval geheim houden en mogen deze niet aan derden doorgeven. Ook About You zal het wachtwoord niet ann derden doorgeven. About You en/of medewerkers van About You zullen campagnamakers nooit naar hun wachtwoord vragen. Om veiligheidsredenen en om misbruik van het account te voorkomen, moet een voldoende veilig wachtwoord gekozen en het wachtwoord op regelmatige tijden veranderd worden. Voor de veiligheid van de toegangsgegevens is de campagnemaker alleen verantwoordelijk.

II. Het maken, beheren en beëindiging van een campagne

Om een campagne te beginnen is de opgave van een campagnenaam, een korte beschrijving van de inhoud en het doel van de campagne en de upload van een campganefoto benodigd. Bovendien moeten gegevens worden verstrekt over de begunstigde van de campagne en de hoogte van het streefbedrag (hierna genoemd: financieringsdoel) te maken. Er geldt een minimumbedrag van 100,00 euro en een maximaal bedrag van 2000,00 euro. Een latere wijziging van het financieringsdoel na de start van een campagne is niet mogelijk. Campagnes mogen uitsluitend voor particulieren, stichtingen en/of belangeloze zakelijke gebieden van verenigingen opgezet worden.

Indien een startercode wordt verstrekt door ABOUT YOU voor een campagne, ontvangt de campagne een eenmalig krediet van 50,00 EUR. Het gebruik van een startercode voor campagnes met een financieringsdoel van minder dan EUR 500,00 is niet mogelijk.

De opgave van verdere persoonlijke informatie van de campagnemaker in zijn account is vrijwillig en geen vereiste voor het gebruik van crowdshopping.de. Alle verstrekte informatie door de gebruiker kan via ons servicecentrum aangevuld en/of verwijderd worden.

Nadat de campagne is gemaakt, wordt de specifieke kortingscode van de campagne weergegeven die van de campagnemaker kan worden gebruikt. Campagnes en door campagnes gegenereerde vouchers hebben een maximale looptijd (geldigheid) van 1 jaar gerekend vanaf de aanmaakdatum. Als het financieringsdoel voor afloop van een jaar bereikt wordt, verliezen de vouchers hun geldigheid en de campagne wordt automatisch beëindigd.

Campagnemakers kunnen een campagne op elk moment zonde opgaaf van redenen instellen en/of deactiveren. Accounts kunnen door de campagnemaker op elk moment gedeactiveerd of verwijderd worden, voor zover vanwege andere contractuele en/of wettelijke omstandigheden geen redenen zijn om dit tegen te staan. In het geval van een deactivering van het account wordt deze geblokkeerd en is voor andere personen niet meer zichtbaar.

Na afloop van elk mogelijke toepasbare commerciële en fiscale wetgeving voor het verplicht bewaren wordt alle informatie onherroepelijk verwijderd. Uitzondering voor verwijdering zijn inhouden die door de campagnemaker en/of derden tijdens de looptijd van een campagne verstuurd, geëxporteerd of op een andere manier aan sociale media platforms en/of derden overhandigd werden, bijv. door het gebruik van een deelfunctie. Om de campagnemaker te beschermen tegen onbevoegde verwijdering van zijn account door derden heeft About You het recht, bij de verwijdering een identiteitscontrole uit te voeren, bijv. door het verzenden van een e-mail, waarmee de gebruiker de definitieve verwijdering bevestigen moet.

III. Gebruik van vouchers op aboutyou.nl

Voor de vouchers gelden de volgende voorwaarden:

De voucher verleent de korting die wordt weergegeven op de detailpagina van de campagne op de bestelwaarde en kan worden ingevoerd in het veld dat wordt opgegeven bij het plaatsen van bestellingen op aboutyou.nl. Er geldt een minimum bestelwaarde van 50€. De waardebon is geldig op het gehele assortiment, is niet overdraagbaar, kan allee in combinatie, met een bestelling ingewisseld worden en is geldig tot het doel van de betreffende campagne is bereikt, voor zover de campagne niet voortijdig door de campagnemaker en/of bijv. wegens overtreding tegen de campagneregels beëinfigd wordt. De voucher heeft een maximale geldigheid van een jaar gerekend vanaf de aanmaakdatum van de betreffende campagne, dat op de betreffende campagnesite ingezien kan worden. De voucher wordt automatisch van het bedrag van de bestelling afgetrokken als de code van de voucher bij de bestelling opgegeven wordt. In het geval van een complete retourzending vervalt de waarde van de voucher. Bij een deel retourzending wordt de voucher gecrediteerd. Een uitbetaling, achteraf verrekening of teruggave, ook van verschillende bedragen, is niet mogelijk. De voucher is niet geldig voor medewerkers van About You of hiermee verbonden bedrijven. Indien de voucher wordt verloren of gestolen vindt geen terugbetaling door ABOUT YOU SE & Co. KG plaats. Claims voor gedeeltelijke of volledige vervanging van een voucher bestaan niet.

Tijdens bepaalde promotieperiodes behoudt ABOUT YOU zich het recht voor om vouchers voor de betreffende promotieperiode te deactiveren. In dit geval is het niet mogelijk de voucher te gebruiken.

Voor elk ingewisselde voucher krijgt de campagne van About You het overeenkomstige kortingsbedrag van de resterende waarde van elke bestelling na de retourperiode van 30 dagen gecrediteerd.

IV. Uitbetalingsvoorwaarden voor campagnes

Als het financieringsdoel binnen de looptijd van de campagne wordt bereikt, ontvangt de campagnemaker een bericht hierover. De uitbetaling zal plaatsvinden binnen 50 dagen nadat (i) het doel van de campagne is bereikt en (ii) de maker van de campagne de voor de uitbetaling vereiste informatie heeft verstrekt (begunstigde, IBAN, BIC, fiscaal nummer van de begunstigde) en (iii) de uitbetaling heeft aangevraagd. Er is geen aanspraak mogelijk op uitbetaling als het doel van de campagne binnen de looptijd van de campagne niet wordt bereikt of de campagne wordt door de campagnemaker voortijdig en permanent beëindigd en/of door About You wegens overtreding van de gebruiksvoorwaarden permanent beëindigd.

De campagnemaker of de begunstigde is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van eventuele belastingen. Als gevolg van tijdelijke overlappingen voor retourzendingen of uitbetalingen, kan het voorkomen dat het opgegeven financieringsdoel wordt overschreden. Overschrijdingen van het financieringsdoel worden tot een maximum bedrag van 500,00 euro uitbetaald. Extra bedragen hierover vervallen.

Als een campagne een startercode heeft gebruikt, wordt het bedrag van 50 EUR alleen uitbetaald als de campagne een financieringsniveau van ten minste 500 EUR heeft bereikt.

V. Kennisgevingen

Kennisgevingen verzendt About You alleen aan gebruikers die met de ontvangst ingestemd hebben. Dit geldt niet voor kennisgeving die ons wettelijk zijn toegestaan en/of aan wie wij wettelijk en/of contractueel verplicht zijn (bijv. informatie over het account).

D. Plichten van de campagnemaker

I. Eigen inhoud

Campagnemakers hebben de mogelijkheid een eigen inhoud op crowdshopping.de (bijv. teksten, foto's, hierna genoemd: inhoud) in te stellen. Campagnemakers zijn voor de eigen inhoud alleen en zelf verantwoordelijk evenals zo mogelijk hieruit ontstane gevolgen, bijv. het gebruik van de inhoud door derden.

Campagnemakers zijn verplicht om bestaande wettelijke bepalingen en eventuele contractuele bepalingen niet te schenden wanneer crowdshopping.de wordt gebruikt in de context van het leveren van hun eigen inhoud. Deze verplichting omvat onder meer: geen inbreuk maken op rechten van derden, in het bijzonder externe auteursrecht, persoonlijke rechten, octrooi- en merkrechten en andere rechten. De campagnemaker heeft verder de verplichting om de van toepassing zijnde strafwetgeving en voorschriften voor kinderbescherming in acht te nemen en van racistische, grove aantijgingen, pornografische of seksuele, jeugd gevaarlijke, extremistisch, geweld verheerlijkende of bagatelliserende, de oorlog verheerlijkende, voor een terroristische of extremistische politieke verenging adverterende, tot een strafbaar feit opruiende, met lasterlijke verklaring, beledigende of voor minderjarige ongeschikte of zelfs strafbare inhoud zich te onthouden.

De campagnemaker garandeert dat de door hem geleverde inhoud geen inbreuk maakt op de rechten van derden (bijv. patenten, merken, auteursrechten, persoonlijke rechten, rechten van namen, enz.) of het toepasselijke recht schenden.

II. Gebruiksrechten van de campagenmaker

Campagnemakers behouden alle rechten op alle inhoud die wordt ingediend bij crowdshopping.de of op crowdshopping.de gepubliceerd en/of weergegeven worden. Door de inhoud aan About You te verstrekken, te publiceren of weer te geven, verlenen campagnemakers, tenzij anders overeengekomen hieronder, About You een eenvoudige (niet-exclusieve), ruimtelijk onbeperkt, gratis en overdraagbare licentie, inhoud in alle media en via alle distributiekanalen, die momenteel bekend zijn of in de toekomst bekend zullen worden, te gebruiken, te dupliceren, te reproduceren, te verwerken, aan te passen, te wijzigen, te publiceren, over te dragen, weer te geven en te distribueren, op te slaan en te archiveren. De bovengenoemde toekenning van rechten vindt hierbij technologieneutraal plaats, omvat ook het gebruik van de inhoud onafhankelijk van de manier van de technische overdracht (vooral maar niet alleen via het internet, mobiele digitale diensten, telecommunicatieplatfroms en -diensten, enz.).

III. Contact met About You

Aanwijzingen naar vermeende schendingen van de auteurswet en/of andere schendingen van wetgevingen die op About You verschijnen, worden door About You gecontroleerd en vervolgd.

Als gebruikers van mening zijn dat inhoud onrechtmatig inbreuk maakt op hun eigen rechten of rechten van derden, kan de gebruiker onder vermelding van het contactadres alsmede de exacte naam van de inbreukmakende inhoud en van het vermeende schendende recht, inclusief een verklaring, waarin wordt verwoord, dat de inhoud van de rechthebbende of van zijn toezichthouder niet was goedgekeurd en/of wettelijk niet toelaatbaar is, zich bij het volgende contactadres melden. In het geval van schending van de beschermingswetgeving is aanvullend bewijs van de beschermingswetgeving benodigd.

About You houdt zich het recht voor, vermoedelijk onwettige inhoud zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken te verwijderen.

Contact: [email protected]

IV. Commerciële beschermingsrechten / Intellectueel eigendom

Firmanamen, merken, logo's, gegevens, informatie, foto's, video's, zoekresultaten en teksten evenals andere inhoud van About You genieten auteursrechtelijke bescherming volgens de auteurswet en/of andere wetten voor de bescherming van intellectuele eigendom. De reproductie, verspreiding en verwerking van inhouden (geheel of in delen) zijn alleen met uitdrukkelijke toestemming van About You toegestaan. Inhoud die niet van About You zijn, genieten evenzo auteursrechtelijke bescherming volgens de auteurswet en/of andere wetten voor de bescherming van intellectuele eigendom ten gunste van de betreffende rechthebbende.

Het gebruik van merken van About You in campagnes is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van About You.

E. Algemene bepalingen

I. Garantie voor services

About You is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale verliezen en/of schade van de gebruiker die door het gebruik van diensten van About You ontstaan en met een storing in de communicatie- of stroomleidingen uitvallen bij de mobiele providers, gevolgen van schadelijke software, bedenkelijke handelingen van derden die een ongeoorloofde toegang en/of het uitschakelen van de software en/of hardware van About You tot doel hebben, alsmede door omstandigheden met hogere macht verbonden zijn. About You is in dergelijke gevallen niet verplicht om de door de deelnemers geleden verliezen te vergoeden.

About You is alleen aansprakelijk voor verwijtbaar veroorzaakte schade door letsel aan leven, ledematen of gezondheid, voor opzettelijke of grove nalatigheid door About You, de wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten van About You veroorzaakte schade. Overigens is About You alleen aansprakelijk voor de lichte nalatige schending van plichten, wiens nakoming de correcte uitvoering van de service in de eerste plaats mogelijk maakt en op wiens naleving de gebruiker regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) en hoewel beperkt tot de typische contract, voorziene schade. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van About You.

Aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht.

About You behoudt zich het recht voor om delen van de diensten, de diensten in geheel en/of aparte functionaliteiten en/of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen, aan te vullen, te verwijderen en/of in te stellen, bijv. van een rechtsuitspraak en/of een autoriteitsbeslissing; in het geval van verandering van de wetgeving; om veiligheidslekken te sluiten of om het aanbod uit te breiden. Tenzij de verandering, toevoeging, verwijdering en/of instelling voor de gebruiker onredelijk zou zijn, geldt cijfer IV. 1. dienovereenkomstig.

II. Verantwoordelijkheid van About You voor gebruikersinhoud en inhoud van derden

De eigen inhoud van campagnemakers kunnen subjectieve voorstellingen, feiten, meningsuitingen en beoordelingen bevatten, waarvoor de betreffende campagnemaker verantwoordelijk is. De inhoud van campagnemakers worden door About You niet getest voor publicatie en/of bewaakt. About You maakt de inhoud van de campagnemaker niet eigen. Daarom aanvaardt About You geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, gegevens en/of informatie die wordt verstrekt door de campagnemakers. Hetzelfde geldt voor inhoud op gekoppelde externe websites. About You garandeert niet de juistheid van de gebruikersinhoud of inhoud van websites van derden. Moet About You kennis verkrijgen van elke vorm van inhoud die onwettig is en/of in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, behoudt About You zich het recht voor, deze inhoud, ook zelfs zonder voorafgaande informatie van de campagnemaker, onmiddellijk te blokkeren en/of te verwijderen.

III. Schendingen tegen gebruiksvoorwaarden

In geval van schending van deze Gebruiksvoorwaarden, behoudt About You zich het recht voor om de account van de campaignermaker tijdelijk of permanent, inclusief de betreffende inhoud, te blokkeren en/of te verwijderen evenals campagnes tijdelijk en/of permanent uit te schakelen en/of een campagne niet te publiceren.

IV. Slotbepalingen

Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden

About You behoudt zich het recht, deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te actualiseren. Gebruikers worden over de wijziging steeds op tijd op gepaste wijze geïnformeerd (bijv. per e-mail, pushnotificatie, bericht in het account). Het gebruik van de dienst volgt de momenteel geldige versie van de Gebruiksvoorwaarden. Indien de gebruiker niet binnen een termijn van 6 weken na kennisgeving bezwaar maakt, worden de Gebruiksvoorwaarden geacht te zijn goedgekeurd. Blijft een dienst verder gebruikt nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, dan gaat de gebruiker akkoord met de hiermee gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht

De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing onder uitsluting van de VN-koopverdrag (CISG). Dit is niet van toepassing voor zover de verleende bescherming wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat, waarin de gebruiker (consument) zijn gewone verblijfplaats heeft.

Salvatorische clausule

Indien afzonderlijke bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onwerkzaam zijn en/of worden, heeft dat geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. Op die plaatsen van de onwerkzame regeling treden of de wettelijk voorschriften of, bij het ontbreken van een dergelijk voorschrift, een regeling in werking, welke de partijen te goeder trouw hadden aanvaard, als zij op de hoogte waren van de onwerkzaamheid van de betreffende regeling.

Crowdshopping.de wordt aangeboden en geëxploiteerd door ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Duitsland.

Uitgave: Mei 2022