Informatie gegevensbescherming

Informatie gegevensbescherming van ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Duitsland, Uitgave: 08-03-2021

Sinds 25 mei 2018 geldt in het gebied gegevensbescherming in geheel Europa de uniforme voorwaarden van de EU Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de volgende informatie gegevensbescherming informeren wij u over de door ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg (“ABOUT YOU“ en/of "wij” en/of “verantwoordelijke") uitgevoerde verwerking van persoonlijke gegevens overeenkomstig de AVG en de Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG 2018).

Lees onze informatie gegevensbescherming rustig door. Bij vragen of informatie over onze informatie gegevensbescherming, neem dan contact met ons op via [email protected]

 

Inhoud

 

1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

3. Doel van de gegevensverwerking, rechtsgrondslag en gerechtvaardigde belangen die door de verantwoordelijken of een derden opgevolgd worden en categorieën van ontvangers

3.1. Oproepen van onze websites/applicaties

3.1.1. Logfiles

3.1.2. Cookies

3.2. Motivering, uitvoering en/of beëindiging van een contract

3.3. Online aanwezigheid en optimalisatie websites

3.3.1 Cookies – Algemene informatie

3.3.2. Google Analytics

3.3.3. Google Adwords

3.3.4. Google Conversion Tracking

3.3.5. Affilinet

3.3.6. Advertentiepartner

3.3.7. Betwisting/Opt-out

3.4. Gegevensverwerking voor advertentiedoeleinden/ postreclame3.5. Gebruikersinhoud

3.6. Contact opname

3.7. Social Media

3.7.1. Twitter

3.7.2. Instagram

3.7.3. WhatsApp

4. Ontvangers buiten de EU

5. Uw rechten

5.1. Overzicht

5.2. Recht van bezwaar

5.3. Herroepingsrecht

 

 

 

1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Deze informatie gegevensbescherming is van toepassing voor de gegevensverwerking door

 

ABOUT YOU SE & Co. KG

Domstraße 10

20095 Hamburg

Duitsland

Telefoon: 0800 / 30 15 085

E-mailadres: [email protected]

 

Vertegenwoordigd door:

 

ABOUT YOU Verwaltungs SE

vertegenwoordigd door:

Tarek Müller (wettelijke vertegenwoordiger)

Sebastian Betz (wettelijke vertegenwoordiger)

Hannes Wiese (wettelijke vertegenwoordiger)

Sebastian Klauke (voorzitter van de Raad van Bestuur)

 

Website: www.aboutyou.nl

 

voor de volgende internetsites: www.crowdshopping.nl

 

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

De bedrijf/ de bedrijven functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke kunt u via

 

About You SE & Co. KG

z. Hd. Sebastian Herting - Datenschutzkanzlei

Domstraße 10

20095 Hamburg Duitsland

E-mail: [email protected]

 

bereiken.

 

3. Doel van de gegevensverwerking, rechtsgrondslag en legitieme belangen die door de verantwoordelijken of een derden opgevolgd worden en categorieën van ontvangers

 

3.1. Oproepen van onze websites/applicaties

3.1.1. Logfiles

Bij elke toegang op websites/applicaties wordt informatie door de betreffende internetbrowser van uw betreffende apparaat, aan de server van onze website/applicatie gestuurd en tijdelijk in protocol bestanden van de zogeheten logfiles opgeslagen. De hierbij opgeslagen gegevensrecords bevatten de volgende gegevens die tot aan de automatische verwijdering opgeslagen worden: Datum en tijd van het oproepen, naam van de opgeroepen site, IP-adres van het aangevraagde apparaat, referentie URL (herkomst URL, van waaruit u op onze website bent gekomen), de overgedragen datahoeveelheid, laadtijd, en product- en versie-informatie van de gebruikte browser evenals de naam van uw Access-Provider.

Rechtsgrond voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6 lid 1 onder f) AVG. Onze gerechtvaardigde belangen vloeien voort uit de

 

• Het waarborgen van een soepele verbindingsopbouw,

• Het waarborgen van een comfortabel gebruik van onze website/applicatie,

• Evaluatie van systeemveiligheid en -stabiliteit.

 

Een directe inferentie van uw identiteit is niet mogelijk op basis van de informatie en zal niet door ons worden nagetrokken. De gegevens worden opgeslagen en na het bereiken van de bovengenoemde doeleinden automatisch verwijderd. De regelperioden voor verwijdering is afhankelijk van het criterium van de noodzaak.

 

3.1.2. Cookies

Wij gebruiken voor onze websites/applicatie zgn. cookies. Wat de exacte procedures zijn en hoe hun gegevens hiervoor worden gebruikt, wordt hieronder in detail uitgelegd.

 

3.2. Motivering, uitvoering en/of beëindiging van een contract

Als u zich bij onze websites/applicatie registreert en/of met ons een ander contract afsluit, verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor het sluiten, uitvoeren of beëindigen van het contract met u. Deze omvatten:

• Voornaam, Achternaam

• Adresgegevens

• E-Mailadres

• Factuur- en betalingsgegevens

Rechtsgrond hiervoor is artikel 6 lid 1 onder a) en b) AVG, d.w.z. u geeft ons de gegevens op rechtsgrond van de betreffende contractuele voorwaarden (bijv. beheer van uw klanten-/ gebruikersaccount, afwikkeling van een contract) tussen u en ons ter beschikking.

Voor zover we uw gegevens niet gebruiken voor reclamedoeleinden (zie bij 3.3.) slaan we de gegevens op die voor de afwikkeling van het contract zijn verzameld voor de duur van het contract evenals tot het verstrijken van de wettelijke of mogelijke contractuele waarborg- en garantierechten. Na het verstrijken van deze periode behouden wij de informatie vereist door de commerciële en fiscale wetgeving van de contractuele relatie voor de wettelijk voorgeschreven termijnen. Voor deze periode worden de gegevens opnieuw verwerkt in het geval van een controle door de financiële administratie.

Om een contract via onze websites/applicaties af te wikkelen, kan de volgende gegevensverwerking vereist zijn:

Uw betalingsinformatie wordt doorgegeven aan onze aanbieders van de betalingsdienst die de betaling(en) afwikkelen.

3.3. Online aanwezigheid en optimalisatie websites

3.3.1 Cookies – Algemene informatie

Op verschillende pagina's gebruiken wij cookies om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken en om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw apparaat (laptop, smartphone, enz.) opgeslagen worden, als u onze site bezoekt. Cookies richten geen schade aan op uw apparaat, bevatten geen virussen, trojans of andere schadelijke software. In de cookie wordt informatie opgeslagen die zich meestal in verband met de specifiek gebruikte apparaat staat. Dit betekent echter niet dat wij hierdoor onmiddellijk kennis van uw identiteit ontvangen.

De meesten van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie weer verwijderd (zgn. sessiecookies). Hierdoor kunnen wij u bijv. het overkoepelende winkelwagen op elke pagina tonen, waarin u kunt aflezen, hoeveel artikelen zich in uw winkelwagen bevinden en hoe hoog uw huidig aankoopbedrag is. Andere cookies blijven op uw computer achter en maakt het voor ons mogelijk, om uw computer bij het volgende bezoek weer te herkennen (zgn. blijvende of sessiecookies). Vooral deze cookies dienen ervoor om ons aanbod gebruiksvriendelijk, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden bijvoorbeeld is het mogelijk dat u informatie op de pagina ziet speciaal op uw interesses afgestemd.

Vanzelfsprekend kunt u uw browser zo instellen dat deze onze cookies niet op uw apparaat opslaat. De helpfunctie in de menubalk van de meeste webbrowsers vertelt u hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u uw browser laat weten wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, of hoe u alle cookies die al zijn ontvangen verwijdert en voor alle anderen kunt blokkeren.

 

Ga hiervoor als volgt te werk:

 

In Internet Explorer

 

Selecteer in het menu “Extra's” het punt “Internet optie".

Klik op het ruitertje “Gegevensbescherming".

Nu kunt u de beveiligingsinstellingen voor de internetzone wijzigen. Hier kunt u instellen of en welke cookies moeten worden geaccepteerd of afgewezen.

Met “OK” bevestigt u de instelling.

 

In Firefox:

 

Selecteer in het menu “Extra's” het punt Instellingen.

Klik op “Gegevensbescherming".

Selecteer in het drop-down menu de invoer “volgens gebruiker gedefinieerde instellingen maken".

Nu kunt u instellen of cookies geaccepteerd zullen worden, hoe lang deze cookies behouden worden en uitzonderingen toevoegen, welke websites u altijd of nooit wilt toestaan dat cookies worden gebruikt.

Met “OK” bevestigt u de instelling.

 

In Google Chrome:

 

Klik op het chroom-mneu in de symboolbalk van de browser.

Selecteer nu “Instellingen".

Klik op “Geavanceerde instellingen tonen".

Klik onder “Gegevensbescherming” op “Inhoudsinstellingen".

Onder "Cookies” kunt u de volgende instellingen voor cookies wijzigen:

Cookies verwijderen

Cookies standaard blokkeren

Cookies en gegevens van websites standaard na het sluiten van de browser verwijderen

Uitzonderingen toestaan voor cookies van bepaalde websites of domeinen

 

Wij wijzen u echter erop dat u in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Als deze cookies en/of daarin informatie bevat van persoonsgegevens, is de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking artikel 6 lid 1 onder f) VGA. Ons belang bij het optimaliseren van onze website wordt beschouwd als gerechtvaardigd in de zin van de bovengenoemde bepaling.

3.3.2. Google Analytics

 

Voor het doel van op behoeften gebaseerd ontwerp en de voortdurende optimalisatie van onze sites gebruiken wij op grondslag van Artikel 6 Lid 1 Letter f) VGA Google Analytics, een webanalysedienst van Google inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zgn. „Cookies“, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en die een analyse toelaten van het gebruik van de website door u. In deze context worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen gemaakt en cookies gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, zoals

• Type/versie van de browser,

• gebruikt besturingssysteem,

• Referentie URL (de eerder bezochte site),

• Hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),

• Tijd van het serververzoek

Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten van de website samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat wordt aangeboden door uw browser wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van Cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser; echter, wijzen wij u erop dat u misschien niet in staat bent om in dit geval alle mogelijkheden van deze website te gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt en gerelateerd is aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google via de browserinvoegtoepassing die beschikbaar is via de volgende link. in downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Als alternatief voor de browser-Add-on, met name voor browsers op mobiele apparaten, kunt u het verzamelen door Google Analytics voorkomen, door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst dat bij bezoek van deze website het toekomstige verzamelen van uw gegevens verhindert. Het opt-out cookie is alleen geldig voor deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat geplaatst. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics is te vnden op de website van Google Analytics.

3.3.3. Google Adwords

Onze website gebruikt de service Google Adwords. Google Adwords.is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”).

Hierbij gebruiken we de remarketingfunctie binnen de Google AdWords-service. Met de remarketingfunctie kunnen we gebruikers van onze website op andere sites in het Google Display Netwerk (op Google zelf, zgn. “Google advertenties” of op andere websites) laten zien welke advertenties op interesses gebaseerd zijn. Daarvoor wordt de interactie van de gebruiker op onze website geanalyseerd, bijv. voor welke producten de gebruiker geïnteresseerd was, om gebruikers gerichte advertenties te kunnen laten zien op andere sites, zelfs na het bezoeken van onze website. Hiervoor slaat Google een nummer op in de browser van gebruikers, die bepaalde diensten van Google of websites in het Google Display Netwerk bezoeken. Dit nummer, ook wel een "cookie" genoemd, registreert de bezoeken van deze gebruikers. Dit nummer wordt gebruikt om een webbrowser op een specifieke computer uniek te identificeren en niet om een persoon te identificeren, persoonsgegevens worden niet opgeslagen. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 onder f) AVG.

U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen, indien u de volgende link volgt en de daar aangeboden plug-in download en installeert: www.google.com/settings/ads/plugin.

Verdere informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google kunt u inzien via: www.google.com/privacy/ads/.

3.3.4. Google Conversion Tracking

Verder gebruiken we in het kader van gebruik van de diensten van Google AdWords de zgn. conversion tracking. Wanneer u op een advertentie klikt die wordt geleverd door Google, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer/apparaat geplaatst. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en dienen daarmee niet de persoonlijke identificering. De informatie die met behulp van de conversie cookie zijn verkregen, zijn ervoor om conversie statistieken voor klanten van AdWords te maken die zich voor conversion tracking onderscheiden. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 onder f) AVG.

U kunt het opslaan van Cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser; echter, wijzen wij u erop dat u misschien niet in staat bent om in dit geval alle mogelijkheden van deze website te gebruiken. Daarnaast kunt u zich afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties op Google en op interesses gebaseerde Google-advertenties op internet (binnen het Google Display Netwerk) in uw browser door de knop 'Uit' in te schakelen op www.google.com/settings/ads of af te melden via www.aboutads.info/choices/. Verdere informatie over uw relevante instellingsopties en gegevensbescherming bij Google is te vinden via http://www.google.de/intl/nl/policies/privacy/?fg=1.

3.3.5. Affilinet

Voor de juiste registratie van sales en/of leads plaatst de affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Duitsland op het apparaat van de bezoeker een cookie. Dit cookie wordt geplaatst door het domein partners.webmaster-plan.com of banners.webmasterplan.com. De cookies gebruikt door affilinet worden in de standaardinstelling van de internetbrowser geaccepteerd. Als u deze cookies niet wilt bewaren, deactiveer dan de acceptatie van de cookies van de overeenkomstige domeinen in uw internetbrowser. affilinet-cookies slaan alleen de ID van de bemiddelende partner op, evenals het bestelnummer van het advertentiemateriaal waarop de bezoeker klikt (banner, tekstlink of vergelijkbaar) die vereist is voor de verwerking van de betaling. Bij het afsluiten van een transactie dient de partner-ID om de commissie aan de intermediaire partner toe te wijzen. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 onder f) AVG.

Details over gegevensbescherming is te vinden via: https://www.awin.com/nl/juridisch/privacy-policywww.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy-DACH.

3.3.6. Advertentiepartner/ Third-party cookies

Wij werken samen met advertentiepartners om de online aanbieding op onze site nog interessanter voor u te maken. Hiervoor worden tijdens het bezoek aan onze pagina's ook cookies van onze advertentiepartners geplaatst (zgn. third-party cookies). In de cookies van onze advertentiepartners worden ook informatie met gebruik van pseudoniemen over uw gebruikersgedrag en interesses geplaatst wanneer u onze site bezoekt. Deels wordt ook informatie verzameld die zich voor het bezoek aan onze site op andere sites opgeleverd heeft. Aan de hand van deze informatie verkrijgt u op interesses gebaseerde advertenties van onze advertentiepartners te zien. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruikersprofielen met persoonsgegevens over u samengesteld.

DOUBLECLICK by Google

 

Doubleclick by Google is een dienstverlening van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). Doubleclick by Google gebruikt cookies om voor u relevante advertenties te tonen. Hierbij wordt aan u browser een pseudoniem Identificatienummer (ID) aangewezen, om te controleren welke advertenties in uw browser zijn verschenen en welke advertenties opgeroepen werden. De cookies bevatten geen informatie over persoonsgegevens. Het gebruik van DoubleClick-cookies maakt Google en zijn partner websites mogelijk om alleen advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites op internet. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd, wordt door Google ter evaluatie doorgestuurd naar een server in de VS en daar opgeslagen. Een overdracht van de gegevens door Google aan derden vindt alleen plaats als gevolg van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens. In geen geval zal Google zijn gegevens samenvoegen met andere gegevens die Google verzamelt.

U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens verzamelt en gerelateerd is aan uw gebruik van de websites en de verwerking van deze gegevens door Google, indien u via de volgende link onder het punt uitschakelen van verlenging DoubleClick de beschikbare browserinvoegtoepassing download en installeert. Rechtsgrond van de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 onder a) AVG en onder f) AVG.

 

3.3.7. Mogelijkheid van betwisting/opt-out

Naast de beschreven methoden van uitschakelen kunt u de toegelichte technologieën ook helemaal door een overeenkomstige cookie-instelling in uw browser verhinderen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid, op voorkeuren gebaseerde advertenties met behulp van de hier oproepbare voorkeursbeheer te deactiveren.

3.4. Gegevensverwerking voor advertentiedoeleinden/ postreclame

We hebben een extra belang hierin om uw gegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken. Wij verwerken de volgende gegevens voor eigen marketingdoeleinden en voor marketingdoeleinden van derden: Voornaam, achternaam, postadres, geboortejaar.

We hebben ook het recht om de gegevens die hierboven over u zijn vermeld in overeenstemming met wettelijke vereisten verzamelde persoonsgegevens voor eigen marketingdoeleinden en voor marketingdoeleinden van derden op te slaan. Het doel is, om u advertenties te bieden die alleen op uw werkelijke of veronderstelde behoeften zijn gericht, en u niet te storen met nutteloze advertenties.

Een overdracht van de toegevoegde gegevens aan derden vindt niet plaats. Bovendien pseudonimiseert / anonimiseert About You over u verzamelde persoonsgegevens voor het doel van gebruik van de pseudonimiserende / anonimiserende gegevens voor eigen marketingdoeleinden en voor marketingdoeleinden van derden (adverteerders).

De pseudonimiserende / anonimiserende gegevens kunnen ook gebruikt worden om u persoonlijk online te adverteren, waarbij de reclame kan worden beheerd door externe dienstverleners en/of agentschappen. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden is artikel 6 lid 1 onder f) AVG.

Aanwijzing op het Recht van bezwaar

U kunt het gebruik van uw persoonsgegevens over de hierboven genoemde marketingdoeleinden op elk moment gratis met effect voor de toekomst via [email protected] tegenhouden.

Voor zover u bezwaar maakt, worden uw gegevens geblokkeerd voor verdere gegevensverwerking. Wij wijzen u erop dat er in uitzonderlijke gevallen, zelfs na ontvangst van uw bezwaar, sprake kan zijn van een tijdelijke verzending van reclamemateriaal. Dit is technisch gezien het gevolg van de noodzakelijke doorlooptijd in de selectie en betekent niet dat we uw bezwaar niet hebben uitgevoerd.

 

3.5. Gebruikersinhoud

U heeft op verschillende plaatsen de mogelijkheid, uw eigen inhoud te publiceren (bijv. een campagnefoto, campagnebeschrijving, commentaar, enz.). Als u eigen inhoud publiceert, verwerken wij elke persoonsgegevens die u in de context van de betreffende inhoud vrijwillig invoert.

Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking(en) is art. 6 lid 1 onder a), art. 6 lid 1 onder b) en art. 6 lid 1 onder f) AVG.

 

3.6. Contact opname

U heeft de mogelijheid via meerdere wegen contact met ons op te nemen. Per e-mail, per telefoon of per post. Als u met ons contact opneemt, gebruiken wij de persoonsgegevens die u ons in dit context vrijwillig ter beschikking stelt, met alleen tot doel om met u in contact te treden en uw aanvraag te kunnen verwerken. Rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 onder a), art. 6 lid 1 onder b), art. 6 lid 1 onder c) AVG en art. 6 lid 1 onder f) AVG.

 

3.6. Social Media

3.6.1. Twitter

Op deze website zijn functies van de dienst Twitter opgenomen. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“). Door het gebruiken van Twitter en de functie “Re-Tweet” worden de door u bezochte websites met uw Twitter-account verknoopt en aan andere gebruiks bekendgemaakt. Hierbij worden ook gegevens aan Twitter overgedragen. Uw internetbrowser maakt een directe verbinding met de servers van Twitter en verzendt gegevens naar Twitter.

We wijzen u erop dat we niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/privacy

Uw privacy-instellingen bij Twitter kunt in de account-instellingen https://twitter.com/account/settings wijzigen.

3.6.2. Instagram

Op deze website zijn meerdere plug-ins van het sociale netwerk Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA („Instagram“) geïntegreerd. De plug-in van Instagram is te herkennen aan de “Instagram - knop” op onze site.

Als u de op de “Instagram - knop” klikt als u in uw Instagram - Account ingelogd bent, kunt u de inhoud van onze site op uw Instagram - Profiel aan elkaar koppelen. Hierdoor kan Instagram het bezoek van onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen. We wijzen u erop dat we niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Instagram. Meer informatie kunt u verkrijgen uit de Instagram-gegevensbeleid: https://instagram.com/about/legal/privacy

 

3.6.3. WhatsApp

Op deze website wordt eveneens een WhatsApp-knop geplaatst (WhatsApp-Share-Button). Met deze knop kunt u de inhoud van [www.crowdshopping.de] via de WhatsApp-applicatie op uw mobiel delen. De knop is een hyperlink. Wanneer de knop op deze internetsite wordt weergegeven, worden er geen persoonsgegevens verzonden naar de exploitant van WhatsApp of andere derden. Zodra u de WhatsApp-knop gebruikt, ervaart de exploitant van WhatsApp welke inhoud wordt gedeeld en dat de knop op deze website gebruikt werd. Meer informatie over het omgaan met persoonsgegevens door de exploitant van WhatsApp kunt u verkrijgen uit de privacy gegevensbeleid van de exploitant: https://www.whatsapp.com/legal/#Privacy

 

3.6.4. Facebook

Op deze website worden nog meer sociale plug-ins van Facebook gebruikt. Dit zijn aanbiedingen van het Amerikaanse bedrijf Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Als u een site bezoekt die dergelijke plug-in bevat, maakt u browser een verbinding met Facebook en de inhoud wordt van deze site geladen. Uw bezoek aan deze website kan worden gevolgd door Facebook, zelfs als u de functie van de sociale plug-in niet actief gebruikt. Als u een account op Facebook hebt, kunt u dergelijk sociale plug-in gebruiken en informatie met uw vrienden delen. About You heeft geen invloed op de inhoud van de plug-ins en de overdracht van informatie.

 

Facebook biedt gedetailleerde informatie over de omvang, de aard, het doel en de verdere verwerking van uw gegevens op haar internetsites. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy.

Informatie gegevensbescherming van facebook: www.facebook.com/about/privacy.

 

4. Ontvangers buiten de EU

Met uitzondering van de hierboven beschreven verwerkingen, geven we uw gegevens niet door aan ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De genoemde verwerking omvat een gegevensoverdracht naar de servers van de leveranciers van volgtechnologieën die door ons zijn besteld. Deze servers staan in de VS. De gegevensoverdracht vindt plaats op basis van zogenaamde standaard contractuele clausules van de Europese Commissie en volgens de principes van het zogenaamde Privacy Shield.

 

5. Uw rechten

5.1. Overzicht

Naast het recht op herroeping van uw toestemming die aan ons is verleend, zijn de volgende verdere rechten voor u beschikbaar als de respectieve wettelijke vereisten van toepassing zijn:

 

• het recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen (Art. 15 AVG), vooral kunt u informatie vragen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw informatie is bekendgemaakt, de geplande bewaartermijn, de bron van hun gegevens, als ze niet rechtstreeks bij u worden verzameld;

• het recht op rectificatie van onjuiste of op vervollediging juiste gegevens (Art. 16 AVG),

• het recht op gegevenswissing van uw bij ons opgeslagen gegevens (Art. 17 AVG), voorzover geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten voor verdere opslag door ons in acht moeten worden genomen,

• het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens (Art. 18 AVG), als de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, is de verwerking onwettig, maar wijst u de verwijdering ervan af; de verantwoordelijke persoon heeft de gegevens niet langer nodig, maar u hebt deze nodig voor de bewering, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten of u volgens Art. 21 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking,

• het recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens Art. 20 AVG, d.w.z. het recht om geselecteerde bij ons opgeslagen gegevens van u in een gangbare, machineleesbare vorm te verkrijgen, of om over te dragen naar een andere verantwoordelijke persoon

• het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werklocatie of ons hoofdkantoor.

 

U kunt de hierboven genoemde rechten, aan ons doen gelden onder [email protected].

 

5.2. Recht van bezwaar

Onder de voorwaarden van art. 21 lid 1 AVG kan de gegevensverwerking om redenen die vanwege zijn specifieke situatie van de betrokkene verband houdend, worden tegengehouden.

 

Het bovenstaande algemene recht van bezwaar geldt voor alle in deze Informatie gegevensbescherming beschreven verwerkingsdoeleinden, die op basis van artikel 6 lid 1 onder f) AVG verwerkt worden. In tegenstelling tot het speciale recht op bezwaar tegen gegevensverwerking voor reclamedoeleinden, zijn wij volgens de AVG voor implementatie van een dergelijk algemeen bezwaar alleen verplicht, als u ons hiervoor redenen van groot belang noemt (bijv. een mogelijk gevaar voor leven en gezondheid).

 

5.3. Herroepingsrecht

Voor zover wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming betekent niet dat de gegevensverwerking op basis van de toestemming tot het tijdstip van de intrekking ineffectief wordt.